Manifestări/Patronate

Manifestări patronate

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC organizează:

-      anual

  1. Colocviul național cu participare internațională Filologia modernă: realizări şi perspective în context european, președinte al comitetului organizatoric – Directorul Institutului, prima ediție – 2007.

Colocviul are drept scop realizarea unui schimb de abordări şi experienţe între filologii din Republica Moldova şi cei de peste hotare, racordate la importanța domeniilor ştiinţifice cercetate.Tematicile propuse participanților se înscriu în aria preocupărilor actuale de investigare filologică și de integrare în Spațiul european de cercetare.

 

  1. Congresul Mondial al Eminescologilor, președinte al comitetului organizatoric – acad. Mihai Cimpoi, prima ediție – 2012.

Congresul are drept scop coagularea şi stimularea eminescologiei, reînnoirea relaţiilor cu cercetătorii de profil din lume, care s-au consacrat nobilei activităţi de apreciere şi receptare a destinului şi operei marelui creator şi gânditor Mihai Eminescu.

 

-      o dată la doi ani

3.      Colocviul științific național Lecturi in memoriam academicianului Silviu BEREJAN, președinte al comitetului organizatoric – Directorul Institutului, prima ediție – 2011.

Colocviul reprezintă un omagiu adus memoriei reputatului lingvist, academician Silviu Berejan, eminent om de ştiinţă, specialist în lingvistică romanică şi slavă, fondator al şcolii naţionale de lexicologie şi semantică lingvistică, director al Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1987-1991), coordonator al Secţiei de Ştiinţe socio-umane (1991-1995), director al Institutului de Lingvistică al AŞM (1995-2000).

Aria preocupărilor sale ştiinţifice a constituit-o gramatica, lexicologia, lexicografia, stilistica, istoria limbii, cultura vorbirii limbii române, semantica generală, lingvistica teoretică, romanistica, slavistica, lingvistica comparată, sociolingvistica, care se regăsesc în secțiunile de lucru ale Colocviului.

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015