Acte normative instituționale

REGULAMENT cu privire la evaluarea personalului științific al INSTITUTULUI DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „BOGDAN PETRICEICU-HASDEU” al MECC

REGULAMENT instituțional privind organizarea şi desfăşurarea programelor de postdoctorat în cadrul INSTITUTULUI DE FILOLOGIE ROMÂNĂ „BOGDAN PETRICEICU-HASDEU”

Statutul Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de etică a Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Codul de etică și deontologie profesională a Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Declarația de răspundere managerială

Politica de recrutare și de selecție a personalului științific

Planul de acțiuni 2021-2023 privind implementarea principiilor stipulate în Carta Europeană a Cercetătorilor și Codul de Conduită privind Recrutarea Cercetătorilor

Action plan 2021-2023 (regarding the implementation of the principles included in the European Charter for Researchers and the Code of Conduct for Recruiting Researchers)

Open, transparent, and merit-based recruitment policy

Strategia instituțională de resurse umane pentru cercetători a Institutului de Filologie Română „B. P.-Hasdeu”

Human resources strategy 2019- 2022

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015