Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a scriitorului și publicistului Nicolae Dabija

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC anunță cu profund regret trecerea  la cele veșnice a scriitorului și publicistului Nicolae Dabija, membru corespondent al Academiei de Științe din Moldova, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere cu sediul la Paris, personalitate distinctă a literaturii și culturii românești din Basarabia. Nicolae Dabija lasă posterității o operă vastă, de mare forță ideatică și expresivă, încărcată de dragoste de neam și de valorile naționale. A fost unul dintre liderii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia, care și-a dedicat viața promovării adevărului științific privind identitatea românească în spațiul dintre Prut și Nistru.  Moartea lui Nicolae Dabija lasă un gol incomensurabil în literatura și cultura română.

Colectivul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” exprimă condoleanțe familiei, rudelor, prietenilor, colegilor și tuturor cititorilor creației lui Nicolae Dabija.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!   

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015