Știința – convergența dintre trecut, prezent, viitor

 

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC, fondat în 1958 (cu denumirea Institutul de Limbă şi Literatură), este una dintre cele mai vechi instituţii de cercetare, aflate inițial sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei; ulterior, sub egida Ministerului Educației și Cercetării.

Supus nenumăratelor reorganizări,  Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC, actualmente condus de către doamna doctor habilitat, conferențiar universitar Nina Corcinschi, rămâne a  fi un promotor al normei (lingvistice și literare) și al patrimoniului lingvistic și literar național, integrându-și organic activitatea științifică în  practica de valorificare și de revalorificare a resurselor filologice universale.

Numeroase dicționare, studii monografice, culegeri de articole, manuale, ghiduri (întocmite în colaborări naționale și internaționale) etc., dar și revistele Institutului Philologia (revistă de categoria B), Limbă, Literatură, Folclor exteriorizează această muncă perpetuă  în serviciul limbii române.

În acest context, menționăm volumele: Titu Maiorescu. Epoca Eminescu de acad. Mihai Cimpoi;  Satul din suflet. Monografia etnofolclorică a satului Costiceni de dr. Tudor Colac;  Ion Creangă, mântuirea prin râs de acad. Mihai Cimpoi; Narațiunile erosului de Nina Corcinschi, Dicționarulexplicativtematic:Universul.Natura.Omul (lucrare colectivă) MariaOnofraș,TamaraPahomi,ValeriuSclifos,LidiaVrabie,AnaVulpe; Terminologiaecologicăînlimbaromână.Analizălexical-funcțională de dr. Dorina Macovei;  Arhitectonica terminologiei medicale în limba română. Mic dicționar de elemente și dublete terminologice de dr. hab. Eugenia Mincu etc.  

Tinerii cercetători ai Institutului își manifestă pe deplin capacitățile de analiză și de critică literară. Remarcăm volumul colectiv Literatura din perspectiva arhetipologiei, semnat de dr. Nadejda Ivanov, dr. Constantin Ivanov, dr. Sergiu Cogut, dr. Olesea Gîrlea.

Actualmente, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC implementează două proiecte (Program de Stat, 2020-2023): a) Contexte socio-culturale autohtone şi interconexiuni europene în creaţia populară şi literatura cultă din Basarabia (sec. XIX până în prezent) (conducător de proiect: dr. hab. Nina Corcinschi); b) Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene (conducător de proiect: dr. hab. Eugenia Mincu). Lucrările sus-numite au fost realizate în cadrul acestor două proiecte.  

Conferințele naționale și internaționale sunt modalități academice de diseminare a rezultatelor științifice, înregistrate de către cercetătorii Institutului. Congresul Mondial al Eminescologilor este un eveniment de rezonanță, la care participă personalități de talie națională și internațională.

Anual, are loc Conferința științifică internațională  Filologia Modernă. Realizări și perspective în context european.  În 2021, evenimentul științific (ediția a XV-a) s-a desfășurat cu genericul Eugeniu Coșeriu: 100 de ani de la naștere. Limbajul ca sumă de valori, în parteneriat cu: UniversitateadeStat„AlecuRusso”dinBălți; UniversitateadeStatdinMoldova; InstitutuldeFilologieRomână„A.Philippide”,Iaşi,România, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, România;  UniversitateaNațională„YuriyFedkovych”dinCernăuți,Ucraina; Institutul Limbii Române, București; Universitatea din Tunisia.

În premieră, Conferința a întrunit un ciclu de prezentări ale lectoratelor de limba română din universitățile din Tunisia, Germania, Azerbadjan, Ungaria, Italia, Canada, Polonia, Slovacia, Cehia, ținut de către universitari, reprezintanți ai Institutului Limbii Române din București. Secțiunea „Limba română în lume” a însumat comunicări  prezentate de: dr.  Iosefina BLAZSANI-BATTO, Universitatea de Limbi Străine din Azerbaidjan, Baku; dr. Loredana Nicoleta ILIE, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań, Polonia; dr. Iulia COSMA, Universitatea din Padova, Italia;  Iudit CĂLINESCU, Universitatea din Szeged, Ungaria; dr. Marius MIHEȚ, Universitatea „Comenius”, Bratislava, Slovacia; dr. Crina BUD, York University Toronto, Canada; dr. Anca GÂȚĂ, Universitatea Johannes Gutenberg-Mainz, Germania; Nicolae-Adrian HENȚ, Universitatea „Carolina” din Praga, Cehia; dr. Florica FAUR, Tunis El Manar, Tunisia, Universitatea din Tunisia etc.

 O dată în doi ani, are loc Simpozionul științific național cu participare internațională „In memoriam Silviu Berejan”; evenimentul este o oportunitate (pentru cercetătorii științifici, cadrele didactice, doctoranzii și masteranzii din Republica Moldova și din România) de a anunța  noi rezultatele științifice.  

În premieră, în 2020, Institutul a organizat  ciclul de conferințe online Diaspora filologică cu invitate  speciale: Luminița Bușcăneanu, doctor în filologie, profesoară la Universitatea Populară din Cantonul Geneva, Elveția;  Alina Tofan, doctor în filologie și filosofie, conferențiar, Universitatea din Leipzig, Germania; Eugenia Bojoga, profesoară de lingvistică, Institutul Pontifical Oriental (Vatican), Georgeta Câșlaru, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar,  Universitè Sorbonne Nouvelle-Paris 3; Cristina Robu, doctor  în filologie, cercetătoare la Indiana University, Bloomington, SUA etc.

În 2021, colaborarea cu diaspora continuă. A fost organizată Conferința Dialog cu diaspora științifică; invitată specială: dr. Luminița Bușcăneanu, profesoară la Universitatea Populară din Cantonul Geneva, Elveția.

Cu ocazia Sărbătorii naționale Limba noastră cea Română, în anul 2020, a fost organizată conferința Limba Română și Diaspora, în cadrul căreia s-au discutat aspect referitoare la  funcționarea limbii române în comunitățile din diasporă. Au participat: Ala Mândâcanu (Canada), Vitalie Vovc (Franța), Tatiana Ciobanu (Italia) și Alexandru Cazacu (Italia).

În anul 2021, cu aceeași ocazie a fost organizată Conferința (online) Limba română: viziuni europene. Invitații conferinței: Oleg Serebrian, istoric, diplomat, scriitor (Berlin); Corina Ajder, juristă (Berlin); Lilia Bicec, scriitoare (Roma); Lilia Calancea, scriitoare și traducătoare (Bruxelles) etc. Conferința a supus dezbaterii următoarele subiecte: migrația lingvistică; identități lingvistice în diasporă; funcționarea limbii române în Republica Moldova și peste hotarele ei etc.

În premieră, în 2020, Institutul a organizat  concursul Doctorandul anului, în cadrul căruia doctoranzii (coordonați de către cercetătorii  Institutului) au prezentat  filmulețe, în care și-au demonstrat  rezultatele științifice obținute în calitate de cercetători; cele mai reușite filmulețe au fost menționate cu Diplome (gradele I, II și III).

Sunt în plină desfășurare colaborările cu TV. Institutul este partener (activitate de voluntariat) al Axial TV, unde prezintă, din 2020, săptămânal  emisiunile: Cartea Basarabiei și Cultivarea limbii române, destinate a promova literatura basarabeană de calitate și corectitudinea exprimării în limba română, în spațiul basarabean.

A fost câștigat  și a fost implementat Grantul Salvarea materialului de arhivă dialectologic și etnografic, păstrat la Chișinău, Republica Moldova  (coordonator: dr. Mariana Cocieru), oferit de Biblioteca Britanică în cadrul programului Arhive aflate în pericol.  

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC este prima instituție de cercetare care a aderat  la Agenția Universitară Francofonă. Cu suportul AUF-ului,  au fost implementate două proiecte: a) Fortificarea capacităților de cercetare interdisciplinară a patrimoniului cultural lingvistic;b) Asigurarea unei gestiuni eficiente  a resurselor umane etc.

A fost organizatCiclul de seminare Accompagner la mise en place du pilotage des Ressources Humaines, formator Marie-Laure Lopez, Universitatea din Toulon, Franța, organizat de Institutul de Filologie Română „B. P.-Hasdeu” al MEC, Agenția Universitară Francofonă și Institutul Francez de Guvernanță Universitară, 18-20 noiembrie 2021, 25 noiembrie 2020.

Site-ul LogosPlus (moto-ul „Mai mult decât cuvântul…”), destinat publicului larg,  are drept obiectiv promovarea resurselor filologice: articole științifice de ultimă oră, tablete de cultivare a limbii române, tablete de etimologizare  (elaborate și semnate de către cercetătorii Institutului), emisiuni TV cu participarea cercetătorilor,  aforisme în limbile latină, română, engleză, franceză, informații despre proiecte și despre echipă  etc.

Astfel, Biblioteca online include lucrările Institutului în format electronic, care pot fi consultate de către publicul larg; serviciul DEX online oferă disponibilități de verificare a corectitudinii cuvintelor; serviciul Articole recente face cunoscut publicul cu cele mai actuale rezultate științifice, obținute de  către cercetătorii Institutului etc.

Realizările științifice ale Institutului vizează:  investigarea dialogului intercultural la nivelul traducerilor româno-ruse, al receptării literaturii artistice și folclorului din Republica Moldova în Ucraina; cercetarea traducerilor creației eminesciene în limba rusă și în alte limbi slave; investigarea imaginarului Basarabiei și a basarabeanului cu diversele și tragicele fracturări istorico-culturale, antropologice și ontologice de după 1812; scrierea portretelor pentru pregătirea Dicțonarului enciclopedic al scriitorilor basarabeni, restabilirea arhivelor tezaurului etnofolcloric etc.; revalorificarea elementului static al limbii române, a fundamentelor greco-latine în stabilirea  profilului terminologic în limba română în contextul internaţionalizării terminologiilor; valorificarea textelor românești vechi; reactualizarea patrimoniului onomastic și a celui toponimic, elucidarea fenomenelor lingvistico-terminologice, generatoare de modificări în limba română la nivelurile: morfologic, lexical, semantic, funcțional etc.; salvgardarea arhivei dialectologice; digitalizarea și transliterarea în alfabet latin a textelor dialectale, a dicționarelor etc.

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC rămâne a fi un purtător al cuvântului  românesc, definind în detaliu valorile care ne marchează ca națiune în spațiul universal.  

 

 

Congresul Mondial al Eminescologilor, 1 septembrie 2021

 

Conferința științifică Ion Creangă: lumea lui și lumea noastră postmodernă,

2 martie 2021

  

 

Conferința online Limba română: viziuni europene, 31 august 2021

 

  

Conferința științifică
Diaspora filologică: paradigme de cercetare naționale în circuitul culturii universale, 5 august 2021

  

Conferința științifică națională
Vladimir Beșleagă, omul și conștiința de sine a literaturii, 22 iulie 2021

 

Conferința științifică internațională  Filologia Modernă. Realizări și perspective în context european. Ediția a XV-a, cu genericul Eugeniu Coșeriu: 100 de ani de la naștere. Limbajul ca sumă de valori (7.10.2021)


 

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015