DECLARAȚIE

 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC a luat act de Proiectul de lege cu privire la statutul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova, înregistrat în parlament de către un grup de deputați socialiști. Prevederile propuse în proiect – restabilirea statutului limbii ruse – nu corespund cadrului legal privind funcționarea limbii de stat și a celorlalte limbi vorbite pe teritoriul statului.

Așadar, cadrul legal privind funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova și respectarea drepturilor persoanelor ce aparțin minorităților naționale îl reprezintă Constituția Republicii Moldova, Legea nr. 3456-XI din 01.09.89 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova etc.

Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova stabilește clar că limba de stat are menirea să contribuie la realizarea suveranității depline a statului, creând condiţiile necesare pentru folosirea ei plenară în toate sferele activităţii socio-economice, culturale și politice pe teritoriul Republicii Moldova. Statul își asumă obligația de a asigura condițiile necesare pentru folosirea și dezvoltarea pe teritoriul Republicii Moldova a limbilor populațiilor conlocuitoare. Favorizarea limbii ruse, prin impunerea acesteia pe întregul teritoriu al Republicii Moldova la același nivel cu limba de stat, în detrimentul limbilor vorbite de alte grupuri etnice, nu poate fi interpretată altfel decât o tentativă de a-i conferi statutul de limbă oficială, alături de limba română, ceea ce nu ar fi în concordanță cu prevederile art. 13 din Constituția Republicii Moldova. Totodată, în prezent, ca și acum 30 de ani (în urmă), limba rusă continuă să fie limba principală de comunicare, în special în mediul urban, iar legitimizarea acestei situații ar conduce, în mod direct, la reducerea sferei de funcţionare a limbii române, servind astfel drept factor destabilizator al situației din Republica Moldova.

Mai mult decât atât, cele mai multe prevederi din actualul proiect de lege sunt funcționale în baza legii existente. Evident, Legea cu privire la funcționarea limbilor urmează să fie revăzută din perspectiva statutului de stat independent al Republicii Moldova și în concordanță cu legislația europeană privind funcționarea limbilor minorităților naționale, în acest scop fiind necesar să fie antrenați juriști, specialiști în sociolingvistică, inclusiv din Comunitatea Europeană, fără a politiza acest aspect al problemei în cauză.

În baza celor menționate anterior, putem conchide, fără echivoc, că scopul real al acestui proiect de lege nu este decât un atentat la suveranitatea Republicii Moldova, o încercare de a dobândi dividende politice și o provocare care ar putea provoca tensionarea relațiilor interetnice și, în ultima instanţă, dezbinarea societăţii.

Luând în considerare cele expuse, este absolut necesar ca proiectul în cauză să fie respins.

 

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015