Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare regret plecarea dintre noi a istoricului și criticului literar Nicolae BILEȚCHI, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în filologie

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare regret plecarea dintre noi a istoricului și criticului literar Nicolae BILEȚCHI, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, consultant ştiinţific la Sectorul de Literatură Contemporană.

Nicolae Bilețchi s-a născut la 12 martie 1937, în satul Oprişeni, jud. Rădăuţi (azi regiunea Cernăuţi, raionul Hliboca). A absolvit Facultatea de Filologie Romano-Germanică a Universităţii de Stat din Cernăuţi, secţia limba şi literatura română. A susținut doctoratul la Moscova, la Institutul de Literatură Universală ,,A.M. Gorki” al AŞ a U.R.S.S., cu tema „Romanul sovietic moldovenesc. Evoluţia genului”. Doctor habilitat în filologie (1987), profesor universitar (1997), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992). A urcat treptele ierarhice în domeniul cercetării de la cercetător științific inferior (1961-1964) până la consulant științific (2010). 

A activat în în calitate de profesor la  Universitatea de Stat din Moldova şi la Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”. A corodonat 4 teze de doctorat în filologie, dintre care una de doctor habilitat. 

Citește mai departe...

DISPOZIȚIE privind activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” nr. 9-a din 30 iulie 2021

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021 (HCNESP nr. 54/2021), executorie pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare și al Hotărârii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică a municipiului Chișinău nr. 41 din 27 iulie 2021 (HCESPMC nr. 41/2021), prin care s-a stabilit gradul de alertă „Cod galben” privind situația epidemiologică prin infecția cu Covid-19 în mun. Chișinău, Dispun:

Citește mai departe...

Conferinţa ştiinţifică Galaction Verebceanu – 70 de ani de la naștere

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC Vă invită să participaţi la Conferinţa ştiinţifică Galaction Verebceanu – 70 de ani de la naștere. 

Conferinţa va avea loc luni, 19 iulie 2021, ora 1000, pe platforma Zoom.

Citește mai departe...

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare regret plecarea dintre noi a scriitorului și criticului literar Ion CIOCANU, doctor habilitat în filologie

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” anunță cu mare  regret plecarea dintre noi a scriitorului și criticului literar Ion CIOCANU, doctor habilitat în filologie, cercetător ştiinţific principal la Sectorul de Literatură Contemporană.

Ion Ciocanu și-a dedicat întreaga viață cercetării filologice. A fost  un cercetător acribios al procesului românesc literar și lingvistic din R. Moldova. S-a manifestat drept un apărător fervent al adevărului științific privind limba și literatura română, a susținut cu tărie  cauza națională și prin tot ce a scris, s-a dovedit un model de verticalitate și curaj intelectual. Cărțile, articolele, luările de cuvânt ale lui Ion Ciocanu au contribuit în mod substantial la promovarea limbii române literare în mediul social din R. Moldova. Aflându-se în fruntea  Departamentului de Stat al Limbilor (1993 – 1994) și a Direcției Promovare a Limbii Oficiale și Control asupra Respectării Legislației Lingvistice din cadrul Departamentului Relații Interetnice și Funcționarea Limbilor (1998 – 2001), scriitorul a promovat consecvent principiile legii de funcționare a limbii române pe teritoriul R. Moldova.

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015