RAPORT ANUAL

RAPORT ANUAL

privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023)

Valorificarea științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene, 

cu cifrul nr. 20.80009.1606.01

Citește mai departe...

Știința – convergența dintre trecut, prezent, viitor

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC, fondat în 1958 (cu denumirea Institutul de Limbă şi Literatură), este una dintre cele mai vechi instituţii de cercetare, aflate inițial sub egida Academiei de Ştiinţe a Moldovei; ulterior, sub egida Ministerului Educației și Cercetării.

Supus nenumăratelor reorganizări,  Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC, actualmente condus de către doamna doctor habilitat, conferențiar universitar Nina Corcinschi, rămâne a  fi un promotor al normei (lingvistice și literare) și al patrimoniului lingvistic și literar național, integrându-și organic activitatea științifică în  practica de valorificare și de revalorificare a resurselor filologice universale.

 

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015