Conferința internațională FILOLOGIA MODERNĂ: realizări şi perspective în context european

Conferința internațională

FILOLOGIA MODERNĂ:

realizări şi perspective în context european

cu genericul

Eugeniu Coșeriu: 100 de ani de la naștere.

Limbajul ca sumă de valori

EDIŢIA A XV-A

Citește mai departe...

CONFERINŢA ȘTIINŢIFICĂ NAȚIONALĂ cu participare internațională „LECTURI IN MEMORIAM ACAD. SILVIU BEREJAN” EDIȚIA A V-A

10 noiembrie 2021

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MEC, Republica Moldova

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Iași, România 

Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Cluj-Napoca, România

Citește mai departe...

DISPOZIȚIE privind activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” nr. 11-a din 26 august 2021

DISPOZIȚIE privind activitatea Instituției Publice Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” nr. 11-a din 26 august 2021:

Citește mai departe...

   

Apariții în media  

   

Avizier  

Joi, 6 mai 2021, la ora 14.00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC, la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică.

Citește mai departe...

Marți, 19 ianuarie 2021, la ora 12:00, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al MECC la profilul 622. Literatură, specialitățile: 622.01. Literatură română; 622.03. Teoria literaturii; 622.04. Folcloristică

Citește mai departe...

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie. Candidat: Alina PĂTRUNJEL. Conducător ştiinţific: Ion BĂRBUŢĂ, doctor în filologie, conferențiar cercetător. Consiliul ştiinţific specializat: D 621.05-109 din cadrul Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”. Tema tezei: „Performarea actelor de vorbire în discurs”

Citește mai departe...
   

Aparitii editoriale  

No result...
   
© INSTITUTUL DE FILOLOGIE 2015